موزه و کتابخانه دانشگاه هنر Musashino/ سو فوجی موتو

معمار: سو فوجی موتو

مکان: توکیو، ژاپن

کارفرما: دانشگاه هنر Musashino

سال ساخت: 2010

سطح اشغال : 288318 متر مربع

یکی از پروژه های جالب و دیدنی موزه و کتابخانه دانشگاه موساشینواست که ارتباط بسیار خوبی بین دانشجویان و کتاب برقرار کرده است. سو فوجی موتو بازی جالبی را در طراحی این مکان شروع کرده است و با فرم قفسه ها در تمام مکانهای پروژه خواسته های خود را انجام داده است.

این پروژه یکی از جدید ترین کتابخانه های شاخص در ژاپن است. در این پروژه معمار ترکیبی خاص را بوجود آورده و این امر کمتر در ژاپن اتفاق افتاده است و آن ترکیب کتابخانه ، گالری هنری و موزه است . معمارپروژه سعی کرده تا چهره جدیدی از این ترکیب ایجاد کند.

در این پروژه حدود 200000 واحد قفسه کتاب در نظر گرفته شده که از این تعداد 100000 واحد آن قابل استفاده برای آرشیو کتاب است و سطح 6500 متری را در کتابخانه اشغال کرده است.

عکسها و اسناد مربوط به این پروژه را در ادامه ببینید.

شما می توانید از سایت شخصی خودتان به این مطلب پاسخ, بدهید و یا بازخورد به آن داشته باشید

ارسال دیدگاه

*