موزه و کتابخانه دانشگاه هنر Musashino/ سو فوجی موتو

معمار: سو فوجی موتو

مکان: توکیو، ژاپن

کارفرما: دانشگاه هنر Musashino

سال ساخت: ۲۰۱۰

سطح اشغال : ۲۸۸۳۱۸ متر مربع

یکی از پروژه های جالب و دیدنی موزه و کتابخانه دانشگاه موساشینواست که ارتباط بسیار خوبی بین دانشجویان و کتاب برقرار کرده است. سو فوجی موتو بازی جالبی را در طراحی این مکان شروع کرده است و با فرم قفسه ها در تمام مکانهای پروژه خواسته های خود را انجام داده است.

این پروژه یکی از جدید ترین کتابخانه های شاخص در ژاپن است. در این پروژه معمار ترکیبی خاص را بوجود آورده و این امر کمتر در ژاپن اتفاق افتاده است و آن ترکیب کتابخانه ، گالری هنری و موزه است . معمارپروژه سعی کرده تا چهره جدیدی از این ترکیب ایجاد کند.

در این پروژه حدود ۲۰۰۰۰۰ واحد قفسه کتاب در نظر گرفته شده که از این تعداد ۱۰۰۰۰۰ واحد آن قابل استفاده برای آرشیو کتاب است و سطح ۶۵۰۰ متری را در کتابخانه اشغال کرده است.

عکسها و اسناد مربوط به این پروژه را در ادامه ببینید.

شما می توانید از سایت شخصی خودتان به این مطلب پاسخ, بدهید و یا بازخورد به آن داشته باشید

ارسال دیدگاه

*